Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY VII KADENCJA rok 2014

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-1-2014 z dnia 1-12-2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-1-2014 z dnia 1.12.2014.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-1- 2014 z dnia 1.12. 2014.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-2-2014 z dnia 1-12-2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert w konkursach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-3-2014 z dnia 1-12-2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-4-2014 z dnia 5-12-2014 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-17-2014 z dnia 31-12-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-5-2014 z dnia 5-12-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-6-2014 z dnia 5-12-2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-6-2014 z dnia 5-12-2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-8-2014 z dnia 10-12-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-9-2014 z dnia 10-12-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-10-2014 z dnia 17-12-2014 w sprawie przekazania w użyczenie lokalu użytkowego na zadania statutowe GSW.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-11-2014 z dnia 19-12-2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarzadzenia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-12-2014 z dnia 19-12-2014 w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-13-2014 z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-14-2014 z dnia 31-12-2014 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-15-2014 z dnia 31-12-2014 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie ochrony zdrowia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-16-2014 z dnia 31-12-2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy na 2014 r..pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-17-2014 z dnia 31-12-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-18-2014 z dnia 31-12-2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.pdf


 

 

 


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
 
Wersja XML