Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-19-2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Popielów.pdf (598,56KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-20-2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego na 2015 rok.pdf (67,66KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-21-2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok.pdf (67,92KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-22-2015 z dnia 5-01-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-608-2014.pdf (505,55KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-23-2015 z dnia 9-01-2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (462,77KB)
PDFzał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-23-2015.pdf (2,69MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-24-2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych.pdf (449,82KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-25-2015 z dnia 13-01-2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.pdf (526,45KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-26-2015 z dnia 14-01-2015 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów.pdf (4,00MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-27-2015 z dnia 21-01-2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (618,49KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-29-2015 z dnia 30-01-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (151,07KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-30-2015 z dnia 30-01-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do WPF - .pdf (981,37KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-31-2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (355,15KB)
 PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-32-2015 z dnia 6-02-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomosci niezabudowanej.pdf (1,22MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-33-2015 z dnia 6-02-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomosci niezabudowanych.pdf (1,81MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-34-2015 z dnia 10-02-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-268-2012.pdf (549,11KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-35-2015 z dnia 10-02-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf (1,13MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-36-2015 z dnia 10-02-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (117,72KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-37-2015 z dnia 12-02-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 26-02-2015.pdf (538,86KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-38-2015 z dnia 12.02.12015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń.pdf (958,53KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-39-2015 z dnia 13-02-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał na obrady sesji w dniu 26-02-2015r..pdf (602,58KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-40-2015 z dnia 19-02-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf (851,50KB)
PDFzałacznik do Zarządzenia Nr 0050-40-2015.pdf (578,43KB)|
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-41-2015 z dnia 24-02-2015 w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich wyborczych.pdf (369,33KB)
PDFHARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH WYBORCZYCH.pdf (228,86KB)

PDFZał. nr 1 do Zarządzenia nr 0050-58-2015 procedura kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości.pdf (203,20KB)
PDFZał. nr 1 do Zarządzenia nr 0050-59-2015 procedura kontroli podmiotów odbierających odpady.pdf (219,14KB)
PDFZał. nr 2 do zarządzenia nr 0050-58-2015 upoważnienie do osób fizycznych.pdf (81,65KB)
PDFZał. nr 2 do zarządzenia nr 0050-59-2015 upoważnienie do podmiotów odbierających odpady.pdf (64,58KB)
PDFZał. nr 3 do zarządzenia nr 0050-58-2015 protokół kontroli.pdf (62,50KB)
PDFZał. nr 3 do zarządzenia nr 0050-59-2015 protokół kontroli podmiotów odbierających odpady.pdf (62,51KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-53-2015 z dnia 31-03-2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołania Pełnomocnika.pdf (1,11MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-54-2015 z dnia 31-03-2015 w sprawie powołania Pełnomocnika ds.Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (559,74KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-58-2015 z dnia 1-04-2015 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli.pdf (445,93KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-59-2015 z dnia 1-04-2015 w sprawie określenia procedury kontroli.pdf (450,01KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-60-2015 z dnia 3-04-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,37MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-64-2015 z dnia 15-04-2015 w sprawie powołania koordynatora gminnegods. obsługi informatycznej.pdf (389,63KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-65-2015 z dnia 20-04-2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Popielów wyborów Prezydenta RP.pdf (366,46KB)
PDFzałacznik do Zarządzenia Nr 0050-65-2015.pdf (1,90MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-64-2015 z dnia 15-04-2015 w sprawie powołania koordynatora gminnegods. obsługi informatycznej.pdf (389,63KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-65-2015 z dnia 20-04-2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Popielów wyborów Prezydenta RP.pdf (366,46KB)
PDFzałacznik do Zarządzenia Nr 0050-65-2015.pdf (1,90MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-66-2015 z dnia 23-04-2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali OKW.pdf (590,63KB)