Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego został uchwalony na obradach Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2004r. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/148/2004
DOCPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Popielów .doc
Wersja XML