Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty prawa miejscowego

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz 95 z późn. zm.) udostępnia się zbioru aktów prawa miejscowego do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach:

zbiory aktów prawa miejscowego   

 

Podajemy też ścieżkę dostępu do wszystkich Dzienników Województw

Dziennikiwojewodzkie.pl

 


 

 


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 

Wersja XML