Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy

PDFzarządzenie 120.21.2019 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w UG w Popielowie.pdf
PDFzarządzenie 120.41.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.21.2019 w sprawie organizaczacji przyjmowania.pdf

PDFZarządzenie nr 120.21.2019 Wójta Gminy w Popielowie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie nr 120.41.2020 Wójta Gminy w Popielowie w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.21.2019 Wójta Gminy w Popielowie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Popielowie.pdf
 

 


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 
 
Wersja XML