Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDZET GMINY na rok 2005

Budżet Gminy został uchwalony na obradach sesji w dniu 24 lutego 2005r.
szczegóły stanowią załącznik XLSUchwała Rady Gminy Nr XXIII-189-05 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.xls

XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-237-2005 z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.xls 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.XLSSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2005 ROK-
DOCCzęść opisowa z realizacji budżetu gminy za 2005 rok.doc

Wersja XML