Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET GMINY NA ROK 2004

Budżet Gminy na rok 2004 został uchwalony na obradach Sesji w dniu 26 lutego 2004 .
Zestawienie dochodów, wydatków i wydatków majątkowych stanowią załączniki.
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-99-2004 z dnia 26.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004..doc
Opublikowano treść załączników natomiast ich postać jest do wglądu w Biurze Rady Gminy
- XLSZałączniki do Uchwały Budżetowej XII-99-2004.xls

DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-120-2004 z dnia 17 marca 2004r w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego.doc

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I połrocze 2004r.
- XLSSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2004 ROK.xls
- DOCCzęść opisowa z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.doc

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.


- XLSSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2004 ROK-ok.xls
- DOCCzęść opisowa z realizacji budżetu gminy za 2004 rok.doc
Wersja XML