Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET GMINY NA ROK 2003

Budżet Gminy na rok 2003 uchwalony został na obradach sesji w dniu 30 stycznia 2003r. Uchwałą Nr III-21-2003
DOCBudżet Gminy na rok 2003

DOCUKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU.doc

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003
XLSSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2003 ROK.xls
DOCCzęść opisowa z realizacji budżetu gminy w 2003 roku.docWersja XML