Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET GMINY NR ROK 2011

XLSUchwała Rady Gminy Nr XLIV-13-2010 z dnia 27.01.2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls

XLSUchwała Rady Gminy Nr IV-14-2011 z dnia 27.01.2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.xls

PDFUchwała RIO nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.pdf
PDFopinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-30-2011 z dnia 11.03.2011 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls

XLSZarządzenie Wójta Gminy 0151-17-2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok.xls

XLSXINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.xlsx
DOCCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011.doc
XLSINFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY POPIELÓW ZA I PÓŁROCZE 2011.xls
DOCCzęść opisowa do informacji o kształtowaniu się WPF gminy za I półrocze 2011.doc
DOCsprawozd. I pół. 2011 SCKTiR.doc

XLSXSPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2011.xlsx
DOCCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.doc
XLSXZałącznik nr 2 do ZW 0050-204-2012 informacja o stanie mienia.xlsx
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-218-2018 z dnia 7.05.2012 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.xls
 

 PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2011 rok.pdf

XLSINFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2011 ROK.xls

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML