Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET GMINY NA 2012 rok

XLSUchwała Rady Gminy Nr XIII-90-2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.xls

XLSUchwała Rady Gminy Nr XIII-89-2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf
PDFopinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFopinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę w 2012 roku.pdf
PDFopinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów.pdf
 

XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-180-2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego na 2012 rok.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0150-181-2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok.xls

DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-264-2012 z dnia 27.08.2012 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2012.doc
XLSXINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.xlsx
DOCCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012.doc
XLSINFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY POPIELÓW ZA I PÓŁROCZE 2012.xls
DOCCzęść opisowa do informacji o kształtowaniu się WPF gminy za I półrocze 2012.doc

 DOCXSPRAWOZDANIE NR 1-2013 z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2012 rok.docx
XLSXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta 0050-358-2013 z 27 marca 2013 - sprawozdanie rozcne z wykonania budżetu gminy za 2012 .xlsx
XLSXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta 0050-358-2013 z 27 marca 2013 - informacja o stanie mienia Gminy Popielów.xlsx
DOCCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.doc

 PDFInformacja Wójta Gminy dot.budżetu Gminy Popielów za poprzedni rok budżetowy.pdf
PDFopinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012.pdf
PDFopinia RIO wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za rok 2013.pdf

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML