Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET GMINY NA ROK 2014


PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-224-2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2014.pdf 

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długiu Gminy Popielów.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-570-2014 z dnia 26-08-2014 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2014r..pdf
XLSXINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.xlsx
PDFCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014.pdf
XLSXINFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY POPIELÓW ZA I PÓŁROCZE 2014.xlsx
PDFCzęść opisowa do informacji o kształtowaniu się WPF gminy za I półrocze 2014.pdf

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachnkowej o opinii informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014.pdf

DOCCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.doc
XLSXSPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2014 ROK.xlsx
PDFInformacja o stanie mienia Gminy Popielów.pdf
PDFInformacja Wójta dot. wykonania budżetu za 2014 rok.pdf
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
 
 
Wersja XML