Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET GMINY NA ROK 2015

PDFUchwała Rady Gminy Nr III-8-2014 z dnia 18-12-2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I półrocze zał 2.pdf
PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I półrocze zał 1.pdf
PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I półrocze zał 3-9 .pdf
PDFczęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r..pdf
PDFZastawienia.pdf
PDFInformacja o kształtowaniu się WPF za I pólrocze.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2015 r..pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego SCKTiR za I półrocze 2015 r..pdf

PDFKopia SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2015-publ (005).pdf

PDFCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.pdf
PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW ZA 2015 ROK - publik.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2015.pdf
PDFSprawozdanie Nr 1-2016 Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2015.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-229-2016 z dnia 30-03-2016 w sprawie przedłozenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.pdf

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
 
 
Wersja XML