Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego

PDFSprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2022 r. - skan
PDFSprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2022 r. - plik w formie dostępnej


PDFSprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2021 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2021 r. - plik dostępny cyfrowo
PDFSprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2021 r. - korekta nr 1
PDFSprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2021 r. - korekta nr 1 - plik dostępny cyfrowo
PDFSprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2021 r. - korekta nr 2
PDFSprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2021 r. - korekta nr 2 - plik dostępny cyfrowo

PDFSprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2021 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2021 r. - plik dostępny cyfrowo

PDFSprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2021 roku
PDFSprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2021 roku - plik dostępny cyfrowo

PDFSprawozdanie Rb-NDS za 2021 rok
PDFSprawozdanie Rb-NDS za 2021 rok - plik dostępny cyfrowo


PDFSprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020r.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 r. - korekta.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 r. - korekta 2.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2020 r.pdf

PDFSprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2020 roku.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2020 roku - plik dostępny.pdf

PDFSprawozdanie Rb-NDS za 2020 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za 2020 rok - plik dostępny.pdf


PDFSprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2019 roku - korekta.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2019 roku.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za 2019 rok.pdf


PDFSprawozdanie Rb-NDS od początku roki do 31-03-2018.pdf
PDFKorekta sprawozdania.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2018 rok.pdf


PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1-01-2017 do 31-12-2017 r..pdf
PDFKorekta sprawozdania Rb-NDS za okres od 1-01 do 31-12-2017.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS od 1-01- 30-09-2017.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2017 r.pdf
PDFSprawozdanie NDS za I kw. 2017 roku.pdfPDFSprawozdanie Rb-NDS za okres od 1-01 do 30-09 -2016.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30-06-2016.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za okres 2016 roku.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 31.03.2016.pdf


PDFSprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 31.12.2015.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 30.09.2015.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS II kwartał 2015.pdf
PDFKwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31-03-2015.pdf


PDFSprawozdanie Rb-NDS jst od poczatku roku do 31.12.2014.pdf
PDFRb-NDS za okres od poczatku roku do 30 czerwca 2014r.pdf

PDFRb-NDS za okres od poczatku roku do 30 czerwca 2014r.pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie jst.pdf

PDFRb-NDS Kwartalne Sprawozdanie za okres od 1.01.2013-30.09.2013.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS od 1.01-30.06.2013.pdf

PDFRb-NDS kwartalne sprawzdanie.pdf

PDFRb-NDS Sprawozdanie jst za okres 2012 r..pdf
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie za okres 0d 1.01-30.09.2012 r.pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie za okres od 1.01-30.06.2012.pdf
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie od poczatku roku do 31.03.2012.pdf

PDFSprawozdanie kwartalne Rb-NDS.pdf

PDFSprawozdanie Rb-NDS za 2011 r.pdf

PDFSprawozdanie Rb-NDS za rok 2011.pdf

PDFRb-NDS za okres do 30.09.2011 r.pdf

PDFSprawozdanie kwartalne Rb-NDS.pdf

PDFRb-NDS kwaratalne sprawozadnie.pdf

PDFKwartalne sprawozdananie jst 1.01-30.09.2010.pdf

PDFSprawozdanie kwartalne jst. za okres I półrocze 2010 roku.pdf

PDFKwartalne sprawozdanie Rb-NDS.pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie jst od poczatku roku do 31.03.2014 .pdf

file,id_cms='6707',type='attachment']

PDFRb-NDS-kwartalne sprawozdanie -2009 r..pdf

PDFSprawozdanie Wójta Gminy za okres do 30 wrzesnia 2009r.pdf

JPEGkwartalne sprawoydanie jst.jpg

JPEGSprawozdanie kwartalne za IV kw. 2008 r.jpg

DOCSprawozdanie za I półrocze 2008r..doc

DOCSprawozdanie kwartalne- I kw. 2008 r..doc

Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst za rok 2007 
JPEGsprawozdanie kwartalne.jpg

DOCSprawozdanie kwartalne za III kw. 2007r..doc

Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, za II kw. 2007r.DOCInformacja za II kw. 2007.doc


Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, za I kw. 2006r.DOCkwartalne sprawozdanie za I kw. 2006r.

Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, za II kw. 2006rJPEGInformacja-1.jpg
 

Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, za III kw. 2006r JPEGKwartalne sprawozdanie za III kw. 2006r.jpg

Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, za IV kw. 2006r JPEGSprawozdanie kwartalne za IV kw. 2006r.jpg

Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, za IV kw. 2006r DOCKwartalne sprawozdanie za I kw. 2007r..doc


 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: 27.04.2006r.
 
 
Wersja XML