Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacje podstawowe
Adres:
46-090 POPIELÓW ul. Powstańców
tel. (077) 4275-710,4275-711, 4275-112
e-mail :
              
               

www: gopspopielow.pl

BIP: bip.gopspopielow.pl


KIEROWNIK : BARBARA PIEKAREK 

 

Wersja XML