Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Biblioteka Publiczna

Strona archiwalna

 

NFORMACJE PODSTAWOWE:
Fragment czytelni w GBP w Popielowie.jpg
ul. Powstańców Śląskich 34
46-090 Popielów
tel.077 / 469-20-17
e:mail: 

www.bibliotekapopielow.pl


Dyrektor GBP: Monika Macioszek

Pracownicy:
Krystyna Klimek
Wiesława Milek

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 10.00-19.00, sobota 8.00-12.00


FILIE BIBLIOTECZNE:
Zbiory niemiecko-języczne w GBP Popielów.jpg
1. Filia biblioteczna w Karłowicach, ul. Brzeska 2a,
46-037 Karłowice
kierownik: Jolanta Regimowicz
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00-12.30, wtorek-środa 14.30-19.00,
czwartek-piątek 14.00-19.00

2. Filia biblioteczna w Starych Siołkowicach, ul. Michała 55,
46-083 Stare Siołkowice
kierownik: Kunegunda Sowa
Godziny otwarcia:
poniedziałek-środa 13.00-19.00;
czwartek-piątek 14.00-19.00

3. Filia biblioteczna w Stobrawie, ul. Witosa 6,
46-090 Popielów
kierownik: Helena Worobiec
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek 14.00-18.00Z HISTORII BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie rozpoczęła działalność jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w 1951 roku. Na początku lat 70-tych przeprowadziła się do Budynku dzisiejszego Domu Kultury, zajmując pomieszczenia na piętrze. Lokum to po przeprowadzeniu kilku remontów i modernizacji zajmuje do dziś. W 1973 roku, w wyniku reformy administracyjnej, Gromadzka Biblioteka Publiczna przekształciła się w Gminną Bibliotekę Publiczną, a jej filią stała się biblioteka w Starych Siołkowicach. W 1974 roku utworzono Oddział dla Dzieci. W 1975 roku do sieci zostały również włączone biblioteki w Karłowicach oraz w Stobrawie (dotychczas biblioteki gromadzkie). Od 1991 roku Biblioteka w Popielowie opiekuje się zbiorami niemieckojęzycznymi biblioteki DFK. Filia w Starych Siołkowicach sprawuje opiekę nad Izbą Pamięci Jakuba Kani.
Uchwałą Rady Gminy Nr V/27/2007 z dnia 22 lutego 2007r.   Gminna Biblioteka Publiczna z dniem 1 lipca stała się  Instytucją Kultury

PROMOCJA KSIAZKI I CZYTELNICTWA

Biblioteka realizuje podstawowe zadania statutowe tj. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnej społeczności, wszystkie placówki biblioteczne gromadzą i archiwizują wszelkie informacje i materiały, dotyczące naszej „małej ojczyzny”, naszego regionu. W Gminnej Bibliotece Publicznej działa Lokalny Punkt Informacji Europejskiej, w którym udało się zorganizować znaczny warsztat informacyjny (książki, broszury, kartoteki tematyczne). Dla czytelników, zwłaszcza dla młodzieży organizowane są zajęcia popularyzujące wiedzę o Unii Europejskiej, takie jak konkursy, kwizy, gry. Biblioteka jest współorganizatorem „Jarmarku Popielowskiego”, na który przygotowywane są różnorodne wystawy tematyczne autorstwa regionalnych twórców i hobbystów. Jarmarkowi towarzyszy zwykle kiermasz książek. W bibliotekach gminy Popielów przeprowadza się szereg lekcji bibliotecznych, odczytów, dyskusji nad książką, konkursów czytelniczych i plastycznych. Odbywają się spotkania autorskie. Organizuje się wiele wystaw i wystawek.STATYSTYKA (STAN NA 31.XII.2002)

Zbiory biblioteczne

1.Popielów - 20032 oddział dla dzieci w GBP w Popielowie.jpg
2.Karłowice -8899
3.Stare Siołkowice - 9315
4.Stobrawa -7041

OGÓŁEM -45287

Księgozbiór niemieckojęzyczny- 6007

Czytelnicy

1.Popielów -1012
2.Karłowice -225
3.Stare Siołkowice-419
4.Stobrawa -140

OGÓŁEM -1796

Czytelnicy stanowią 21% mieszkańców gminy.Udostępnianie
wypożyczalnia dla dorosłych.jpg
Wypożyczenia ogółem /książki i czasopisma na miejscu i na zewnątrz -30515
z tego w :

1.Popielowie -14962
2.Karłowice -6032
3.Stare Siołkowice -6744
4.Stobrawa -2777

Razem wypożyczenia -30515

 
 
Wersja XML