Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji

DANE TELEADRESOWE 

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji 
ul. Powstańców 34
46-090 Popielów
tel/fax 77/ 4692 193
adres e:mail :
                          
                         Dyrektor: Magdalena Julia Gleń


Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji jako instytucja kultury zostało utworzone z dniem 1 lipca 2007 r. Uchwałą Nr V/29/2007  Rady Gminy w Popielowie. Działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr VI/34/2007 z dnia 29.03.2007 r

Dom Kultury w Popielowie.jpg

W Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji Domu Kultury z/s w Popielowie mieści się także:
· Gminna Biblioteka Publiczna
· Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koło Popielów
· Polski Związek Wędkarski Koło Popielów

W budynku tym mieści się również:
· Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym
· Poradnia Dysleksji Rozwojowej 

Centrum Kultury dysponuje salą widowiskowo-taneczną na 200 miejsc wraz z zapleczem kuchennym wynajmowaną również na imprezy rodzinne. Na poddaszu znajdują się pracownie DFK
oraz 4 pokoje gościnne ( 2 osobowe).

Wspólnie z Domem Kultury w Karłowicach placówki te prowadzą działalność kulturalną w gminie. Funkcjonują wśród społeczności reprezentującej różne oblicza kultury materialnej
i duchowej. Zwyczaje i tradycje przeniesione zza wschodniej granicy naszego kraju ścierają się ze zwyczajami i tradycjami ludności autochtonicznej (śląskiej).
W działalności uwzględniane są różne potrzeby kulturalne.
Na stałe w kalendarz imprez kulturalnych, organizowanych przez Centrum wpisały się między innymi:

· Babski Comber

· Stół Wielkanocny (kwiecień)

Działają tu następujące koła zainteresowań:

·Muzyczne
·Taneczne
·Plastyczne
·Fotograficzne

Pod patronatem SCKTiR-u działają 3 zespoły folklorystyczne:

·Siołkowiczanki
·Lira
·Mazelunki

Zespoły te biorą czynny udział w organizowanych w gminie imprezach oraz uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i przeglądach, zdobywając najwyższe wyróżnienia.

Instytucja Kultury zaprasza od godz.8.00 do 20.00, a Dom Kultury w Karłowicach od godz.14.00 do 20.00.

 
 
Wersja XML