Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i finansach publicznych Wójt Gminy do dnia 15 listopada każdego roku przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu gminy.
Zgodnie z wprowadzoną zmianą w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz.U. Nr 150,poz.983, z późn.zm.) w roku 2003 przedłużono termin opracowania projektu do dnia 1 grudnia 2003r.

DOCProjekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.doc
XLSPROJEKT 2004 dla BIP.xls
DOCCZĘŚĆ OPISOWA do projektu budżetu 2004.doc
Wersja XML