Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT BUDŻETU NA 2005r.

Projekt budżetu został przyjęty Zarządzeniem Nr 0152/206/2004 z dnia 15 listopada 2004r.XLSPROJEKT BUDŻETU 2005.xls
Wersja XML