Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

XLSPROJEKT BUDŻETU NA 2011 ROK.xls
DOCUZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK.doc
XLSUchwała Nr xxx-xxx-2010 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls
PDFopinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu.pdf
PDFopinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu.pdf
PDFopinia RIO o przedłożonym projekcie WPF.pdf

 
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML