Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

XLSROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK.xls
PDFUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK.pdf
PDFPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.pdf
PDFOBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PROGNOZY.pdf
 
PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfiansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013.pdf

 

  

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML