Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

XLSXProjekt budżetu gminy na rok 2014.xlsx
DOCUzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2014.doc

DOCXProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej .docx
PDFzałącznik nr 1 do projektu WPF .pdf
PDFzałącznik nr 2 do projektu WPF .pdf
DOCOBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PROGNOZY - 2014-2026.doc
 
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2014.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2014.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

XLSXProjekt budżetu gminy na rok 2014.xlsx
XLSXProjekt budżetu gminy na rok 2014.xlsx
XLSXProjekt budżetu gminy na rok 2014.xlsx
XLSXProjekt budżetu gminy na rok 2014.xlsx
 

Wersja XML