Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

PDFPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK .pdf
PDFUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej PF.pdf

PDFUchwała RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok.pdf

 

 

  

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML