Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SOŁECTWA GMINY POPIELÓW

Gminę Popielów tworzy 12 sołectw. Są to sołectwa o zróżnicowanej wielkości i różnym stopniu zaludnienia .
W załączeniu podstawowe dane nt. poszczególnych wsi.

PDFSkłady osobowe jednostek pomocniczych kadencji 2019-2024.pdf
 


PDFSkłady osobowe jednostek pomocniczych kadencji 2010-2014-2-1.pdf

PDFJEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY- sołtysi kadencji 2014-2018.pdfDOCXJEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY- sołtysi kadencji 2010-2014.docx

DOCSkłady osobowe jednostek pomocniczych kadencji 2010-2014-2.docDOCSkłady osobowe jednostek pomocniczych kadencji 2010-2014.doc

DOCXJEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY- sołtysi kadencji 2010-2014.docx


DOCJEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY.doc

DOCSkłady osobowe jednostek pomocniczych kadencji 2006-2010-1.doc

 
Wersja XML