Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARGI 2015

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Udzielenie Gminie Popielów kredytu w kwocie 572 000,- złotych na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZał 1-4.doc
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 13 do SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 15 do SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 17 do SIWZ.pdf
ZIPZałącznik nr 18 do SIWZ.zip
PDFZałącznik nr 19 do SIWZ.pdf
 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf

Odpowiedzi na zapytania nr II do SIWZ

PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ - II.pdf
PDFZałącznik nr 1 do zapytania do SIWZ.pdf
ZIPZałącznik nr 2 do zapytania do SIWZ.zip
PDFZałącznik nr 3 do zapytania do SIWZ.pdf

Odpowiedzi na zapytania nr III do SIWZ

PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ - 3.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych"

PDFOgłosznie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 8 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 i 9a do SIWZ - Wykaz punktów poboru energii.pdf

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1.doc

Zmiana SIWZ

PDFZmiana do SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 8 do SIWZ - poprawiony.docx
DOCZałącznik nr 9 i 9a do SIWZ - Wykaz punktów poboru energii - poprawiony.doc
DOCZałącznik nr 1 - Poprawiony.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Budowa drogi ulicy bocznej od ul. Dworcowej (wraz z ul. Brzozowa) w miejscowosci Popielów wraz z odwodnieniem i oswietleniem”

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 9.docx
PDFZałącznik nr 10 projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 11 Dokumentacja projektowa.zip
PDFZałącznik nr 12 STWiOR cz. 1.pdf
PDFZałącznik nr 12 STWiOR cz. 2.pdf
PDFZałącznik nr 12 STWiOR cz. 3.pdf
PDFZałącznik nr 12 STWiOR cz. 4.pdf
ZIPZałącznik nr 13 Projekt docelowej organizacji ruchu.zip
ZIPZałącznik nr 14 Przedmiar robót.zip

JPEGOdpowiedż na pytanie.jpeg

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów"

PDFOgłoszenie o zamówieniu - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu - przekazane do publikacji.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCZałącznik nr 2 - 10.doc
PDFZałącznik nr 11 - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik do umowy - sprawozdanie miesięczne.pdf 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Wykonanie otworów studziennych w miejscowości Stare Siołkowice i Kurznie”

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Wykonanie otworów studziennych w m.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 9.docx
PDFZałącznik nr 10 projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 11 Projekty robót i prac geologicznych.zip
DOCXZałącznik nr 12 - Przedmiar robót.docx

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Wykonanie otworów studziennych w miejscowości Stare Siołkowice i Kurznie”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ - Wykonanie otworów studziennych w m.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 9.docx
PDFZałącznik nr 10 projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 11 Projekty robót i prac geologicznych.zip
DOCXZałącznik nr 12 - Przedmiar robót.docx

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana SIWZ.pdf
PDFPoprawiony Załącznik nr 10 projekt umowy.pdf

PDFZawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf
 

 Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2015 r.”.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2015 r.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 9.docx
PDFZałącznik nr 10 projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 11 STWiOR.pdf
ZIPZałącznik nr 12 Przedmiar robót.zip

PDFOgłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2015 r..pdf
 

 Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie:.. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Siołkowicach na działkach nr 1337, 1314 k.m. 9”


PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Siolkowicach.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 9.docx
PDFZałącznik nr 10 projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 11 Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZałącznik nr 12 Przedmiar.zip

PDFOgłoszenie o wyborze oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych St. Siołkowice.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie:.. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w  Popielowie na działkach nr 540/184 k.m. 3, 183, 294/3, 222/5, 138 k.m. 5”


PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Popielowie.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 9.docx
PDFZałącznik nr 10 projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 11 Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZałącznik nr 12 Przedmiar robót.zip

PDFOgłoszenie o wyborze oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Popielów.pdf

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie:. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach przy ul. Michała 2 – Etap II”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ - Przebudowa pomieszczeń PSP w Starych Siolkowicach ETAP II.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 9.docx
PDFZałącznik nr 10 projekt umowy.pdf
Z01Załącznik nr 11a Domumentacja projektowa - PSP st. Siołkowice Etap II.z01
Z02Załącznik nr 11a Domumentacja projektowa - PSP st. Siołkowice Etap II.z02
ZIPZałącznik nr 11a Domumentacja projektowa - PSP st. Siołkowice Etap II.zip
PDFZałącznik nr 11b Dokumentacja projektowa - instalacje elektryczne.pdf
PDFZałącznik nr 11c Dokumentacja Projektowa - instalacje sanitarne.pdf
ZIPZałącznik nr 12 Specyfikacje techniczne.zip
ZIPZałącznik nr 13 Przedmiar.zip

PDFOgłoszenie o wyborze oferty - zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach przy ul. Michała 2 – Etap II”.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: " Przebudowa i remont ulicy Witosa w miejscowości Stobrawa wraz z budową zjazdów, zatoki autobusowej oraz chodnika i parkingu"
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Stobrawa ul Witosa.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 9..docx
PDFZałącznik nr 10 projekt umowy.pdf
001Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa.7z.001
002Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa.7z.002
003Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa.7z.003
003Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa.7z.003
004Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa.7z.004
005Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa.7z.005
006Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa.7z.006
007Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa.7z.007
008Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa.7z.008
ZIPZałącznik nr 12 STWiOR.zip
ZIPZałącznik nr 13 Projekt docelowej organizacji ruchu.zip
ZIPZałącznik nr 14 Przedmiar robót.zip

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf
 

link do pobrania programu 7-zip

 
Wersja XML