Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

W związku z zapisami ustawy  dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U z 2010r Nr 76, poz. 489) podaje się do wiadomości informacje na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego Gminy Popielów.

 

Obowiązujące na terenie Gminy Popielów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1

PDFUchwała NR XXXI_258_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r.Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów.pdf (549,22KB)
Uchwała opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  Nr 22,poz.749 z dnia 30 marca 2006r.

2

PDFUchwała NR XXXI_259_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r Plan zagospodarowania przestrzennego Stare Siołkowice.pdf (569,20KB)
Uchwała opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 25,poz.892 z dnia 10 kwietnia 2006 r.

3

PDFUchwała NR XXXI_260_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r.-plan zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice.pdf (331,79KB)
Uchwała opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  Nr 20, poz.1071 z dnia 23 marca 2006 r

4

RTFUchwała Rady Gminy Nr XVI-106-2008 z dnia 21 lutego 2008 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice.rtf (325,55KB)
Uchwała opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 27,poz.983 z 18 kwietnia 2008r.

5

DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-220-2009 z dnia 11.09.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi.doc (842,00KB)
Stare Kolnie, Kurznie, Popielowska Kolonia,Rybna, Stobrawa, Kaniów, Kuźnica Katowska, Lubienia
Uchwała opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 94,poz.1325  z 10 listopada 2009r.

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)