Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-294-2018 z dnia 17 maja 2018 r w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagosp przestrzennego edycja 2017.pdf
PDFopinia Wojewody Opolskiego do uchwały.pdf
 

 

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-232-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosppdarowania przestrzennego Gminy Popielów -edycja 2017.pdf

PDFStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania cz I.pdf
PDFStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania cz II pdf.pdf
PDFzał nr 2 do studium.pdf
PDFzał nr 3 do studium.pdf
 

 

Wójt Gminy Popielów  na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn. zm.) publikuje do wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów – edycja 2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PDFProjekt zmiany studium
PDFProjekt zmiany studium - rysunek
PDFProjekt zmiany studium - działki gminne
PDFProjekt zmiany studium - infrastruktura techniczna
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania przeznaczenia terenu w planach miejscowych
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania ochrona przyrody
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania ochrony przyrody Stobrawski Park Krajobrazowy
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania ochrona zabytków
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania system komunikacji
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania użytkowanie gruntów
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania zagrożenie powodziowe
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko kierunki oddziaływania przestrzennego rysunek
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko - użytkowanie
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko - kierunki zagospodarowania przestrzennego
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko - ochrona przyrody Stobrawski Park Krajobrazowy

 

W związku z zapisami ustawy  dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U z 2010r Nr 76, poz. 489) podaje się do wiadomości informacje na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego Gminy Popielów.

 

 DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-210-2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów studium Popielów.doc

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
 
 
Wersja XML