Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i stanowiska

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE GMINY
 

Wójt Gminy                  
Sekretarz Gminy           sekretarz@popielow.pl
Skarbnik Gminy             skarbnik@popielow.pl

 

NAZWA REFERATU

NUMER POKOJU

E-MAIL

NUMER  TELEFONU

REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko pracy ds. Sekretariatu i Obsługi Klienta

22

77 4275 822

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjno-organizacyjnych Pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji 23 77 4275 830
Sprawy organizacyjne, kultura fizyczna i sport 21 77 4275 856
Stanowisko pracy ds. Organizacyjnych
i Archiwum
23 77 4275 857

Stanowisko pracy ds. Organizacyjno-Osobowych

27 77 4275 829

Stanowisko pracy ds. Obsługi Rady Gminy

28

77 4275 826

Stanowisko pracy ds. Działalności Gospodarczej

21

77 4275 836

Stanowisko pracy ds. Oświaty

21

77 4275 835

Informatyk

01

77 4275 855

REFERAT FINANSOWY

Zastępca Głównego Księgowego

42

77 4275 845

Wieloosobowe stanowisko pracy
ds. Księgowości

42

77 4275 844

77 4275 846

Stanowisko pracy
ds. Księgowości
43 77 4275 847

Wieloosobowe stanowisko
ds. Podatków i Opłat

41

77 4275 841

podatki.pogrzeba@popielow.pl

77 4275 842

77 4275 843

Stanowisko pracy ds. Rachuby Płac i Ubezpieczeń Społecznych

43

77 4275 848

Stanowisko pracy ds. Obsługi Kasowej

34

77 42 75 837

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

31

77 4275 824

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

32

77 4275 833

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

31 77 4275 824

Stanowisko pracy ds. Dowodów Osobistych

32

77 4275 832

Stanowisko pracy ds. Zarządzania Kryzysowego i OC

29

77 4275 834

REFERAT BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska

11 77 4275 850

Stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa

14 77 4275 853

Stanowisko pracy ds. Programów Pomocowych i Rozwoju Wsi

14 77 4275 858

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Budownictwa

12

77 4275 851

77 4275 852

77 4275 823

Stanowisko pracy ds. Gospodarki Gruntami i Geodezji

13

77 4275 854

 

                                      

 

                                      

 

 


 

Wersja XML