Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za rok 2020

Skan:
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za rok 2021.pdf

Plik w formie dostępnej:
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów - dostępna cyfrowo.pdf


Skan:
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za 2020r..pdf

Plik w formie dostępnej:
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za 2020r..pdf


Skan:
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za rok 2019

Plik w formie dostępnej:
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za rok 2019.pdf


PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za 2018.pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za rok 2017.pdf
PDFAnaliza stanu gospodatki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów w 2016.pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za rok 2015.pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za rok 2014.pdf


PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok.pdf

DOCXMiejsca zagospodarowania odpadów komunalnych.docx
DOCXPodmioty odbierające odpady komunalne.docx
DOCXZbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych.docx
DOCXPunkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.docx
DOCXOsiągniete poziomy odzysku.docx

Wersja XML