Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia / obwieszczenia

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU dot. opinii dla przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów"

PDFOBWIESZCZENIE RDOŚ w Opolu.pdf
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE dot. raportu o oddziałytaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Podłączeniu trzech studni wierconych na ujęciu  wody Kurznie-Roszkowice"

PDFObwieszczenie Wójta Gminy.pdf
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia"

PDFObwieszczenie Wójta Gminy.pdf
 

Wersja XML