Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK

XLSXPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.xlsx
DOCUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.doc 
PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia WPF 2016-2026.pdf
PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały na rok 2016.pdf
PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Popelów na rok 2016.pdf
PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF.pdf

 

Wersja XML