Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o jakości wody - wodociąg

PDFOcena jakośći wody wodociąg Karłowice II kwartał 2021.pdf
PDFOcena jakośći wody wodociąg Stare Siołkowice II kwartał 2021.pdf
PDFOcena jakości wody wodociąg Kurznie II kwartał 2021.pdf

PDFOcena jakości wody wodociąg Stare Siołkowice I kwartał 2021.pdf
PDFOcena jakości wody wodociąg Karłowice I kwartał 2021.pdf
PDFOcena jakości wody wodociąg Kurznie I kwartał 2021.pdf

PDFObszarowa ocena jakości wody gminy Popielów w 2020r..pdf

PDFOcena jakości wody w II półroczu - wodociąg Stare Siołkowice
PDFOcena jakości wody w II półroczu - wodociąg Karłowice
PDFOcena jakości wody w II półroczu - Wodociąg Kurznie

PDFOcena jakości wody wodociąg Stare Siołkowice I pólrocze 2020.pdf
PDFOcena jakości wody wodociąg Karłowice I pólrocze 2020.pdf
PDFOcena jakości wody wodociąg Kurznie I pólrocze 2020.pdf

PDFObszarowa ocena jakości wody w 2019 Gmina Popielów.pdf
PDFOcena jakości wody IV kwartał 2019 wodociąg Stare Siołkowice.pdf

PDFOcena jakości wody IV kwartał wodociąg Kurznie.pdf
PDFOcena jakości wody IV kwartał 2019 wodociąg Karłowice.pdf

PDFOcena jakości wody III kwartał wodociąg Kurznie.pdf
PDFOcena jakości wody III kwartał wodociąg Stare Siołkowice.pdf
PDFOcena jakości wody III kwartał wodociąg Karłowice.pdf

PDFOcena jakości wody wodociąg Kurznie.pdf
PDFOcena jakości wody wodociąg Karłowice II kwartał 2019.pdf
PDFOcena jakośći wody wodociąg Stare Siołkowice II kwartał 2019.pdf

PDFOcena jakości wody - wodociąg publiczny Karłowice (Spółdzielnia Zorza).pdf
JPEGOcena jakości wody - wodociąg publiczny w Karłowicach.jpeg
JPEGOcena jakości wody - wodociąg publiczny w Kurzniach.jpeg
JPEGOcena jakości wody - wodociąg publiczny w Starych Siołkowicach.jpeg

PDFSprawozdanie z badania wody - Popielów Przedszkole
PDFSprawozdanie z badania wody - Stare Siołkowice
PDFSprawozdanie z badania wody - Kurznie
PDFSprawozdanie z badania wody - Stare Siołkowice
 

Wersja XML