Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET GMINY NA ROK 2016

PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-84-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFUchwałą Rady Gminy Nr XIII-85-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.pdf

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na rok 2016.pdf
PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów.pdf
 

PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-292-2016 z dnia 24-08-2016 w sprawie przyjecia i przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.pdf
PDFzał Nr 2 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf
PDFzał Nr 3 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf
PDFzał Nr 4 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf
PDFOpinia RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.pdf

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-376-2017 z dnia 29-03-2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2016.pdf
PDFzałacznik do zarządzenia -część opisowa.pdf
PDFzałacznik do zarządzenia -informacja o stanie mienia za 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2017 z dnia 29-03-2017 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2016.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 129-2017 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Popielów za 2016 rok.pdf
 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy dotycząca budżetu Gminy Popielów za poprzedni rok budżetowy.pdf

Wersja XML