Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ITR.271.01.2016 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ -Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 9 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - STWiOR.pdf
ZIPZałącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót.zip
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML