Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ITR.271.03.2016 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 9 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 1.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 2.zip
ZIPZałącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB.zip
ZIPZałącznik nr 13 do SIWZ - Projekt Organizacji ruchu.zip
ZIPZałącznik nr 14 do SIWZ - Przedmiar robót.zip

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML