Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ITR.271.04.2016 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - 8 do SIWZ - Formularze.docx
ZIPZałącznik nr 9 i 9a do SIWZ - Wykaz punktów poboru energii.zip
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

 

Wersja XML