Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARGI 2009

Ogłoszenie Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji  w Popielowie  o przetargu nieograniczonym  na zadanie pn."Zagospodarowanie centrum wsi: Stobrawa i Karłowice"
PDFOgłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf
PDFSIWZ Centrun Stob-Karł.pdf
DOCZał. 1-4.doc
PDFZał. 5 Projekt umowy.pdf
ZIPZał. 6 Budowa linii kabl. oraz przyłacza centrum Stobrawa - cz 1.zip
ZIPZał. 6 Budowa linii kabl. oraz przyłacza centrum Stobrawa - cz 2.zip
PDFZał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Karłowice - cz 1.pdf
PDFZał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Karłowice - cz 2.pdf
ZIPZał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Karłowice - cz 3.zip
ZIPZał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Karłowice - cz 4.zip
ZIPZał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Karłowice - cz 5.zip
ZIPZał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Stobrawa - cz 1.zip
Zał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Stobrawa - cz 2.pdf
Zał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Stobrawa - cz 3.pdf
ZIPZał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Stobrawa - cz 4.zip
PDFZał. 7 Przedmiar robót Stobrawa i Karłowice.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym  na zadanie pn."Zagospodarowanie terenu Centrum Wsi   Stare Siołkowice"
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Centrun Stare Siołkowice.pdf
DOCZałączniki nr 1-4.doc
PDFZłacznik nr 5 projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 6 Oświetlenie.zip
ZIPZałącznik nr 6 Projekt zagospo 2.zip
ZIPZałącznik nr 6 Projekt zagospo. 1.zip
ZIPZałącznik nr 6 Wodociągi.zip
ZIPZałącznik nr 6 Zieleń 1.zip
ZIPZałącznik nr 6 Zieleń 1.zip
PDFZałącznik nr 6 Zieleń inwentaryzacja.pdf
PDFZałącznik nr 6 Zieleń koncepcja.pdf
PDFZałącznik nr 7 Przedmiar robót.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf
PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym  na zadanie pn." Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, ul.Michała 2 "
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ PSP Stare Siołkowice.pdf
DOCZałączniki nr 1-4.doc
PDFZałacznik nr 5 projekt umowy.pdf
ZIPZałacznik nr 6 architektura_rys_pdf.zip
ZIPZałacznik nr 6 elektryczna_rys_pdf.zip
ZIPZałacznik nr 6 konstrukcja_rys_pdf.zip
ZIPZałacznik nr 6 sanitarna_rys_pdf.zip
PDFZałacznik nr 7 ST PSP Siołkowice.pdf
PDFZałącznik nr 8 budowl. przedm.pdf
PDFZałącznik nr 8 elektr. przedm.pdf
PDFZałącznik nr 8 sanit. przedm.pdf

PDFZapytanie do przetargu [1].pdf

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na"Remont i odtworzenie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Popielów"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
PDFZmiana SIWZ.pdf
DOCZałączniki nr 1-3.doc
PDFZał. nr 4 Projekt umowy.pdf
ZIPZał. nr 5 Karłowice.zip
ZIPZał. nr 5 Popielów.zip
ZIPZał. nr 5 Rybna.zip
ZIPZał. nr 5Stere Siołkowice.zip
ZIPZał nr 5 Stare Kolnie.zip
ZIPZał. nr 5 Stare Siołkowice.zip
PDFZał. nr 6 Przedmiar robót.pdf

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf


Ogłoszenie Wójta Gminy miny o I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karłowicach
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.pdf


Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:
"Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Lipie Laski (Etap I)"
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Droga Lipie Laski.pdf
DOCZałącznik nr 1-4.doc
PDFZałącznik nr 5 projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 6.zip
PDFZałącznik nr 7 STWiORB.pdf
PDFZałącznik nr 8 KWALIFIKOWALNE.pdf
PDFZałącznik nr 8 NIEKWALIFIKOWALNE.pdf
ZIPZałącznik nr 6a Stała organizacja ruchu.zip

PDFZapytanie do przetargu [1].pdf

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:
"Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych -budowa drogi w Nowych Siołkowicach"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Droga.pdf
DOCZałączniki nr 1-4.doc
PDFZłacznik nr 5 projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 6 Mapa poglądowa.pdf
PDF1. Metryka projektu.pdf
PDF2. Zawartość opracowania cz I.pdf
PDF3. Plan orientacyjny cz I.pdf
PDF4. Opis techniczny cz I.pdf
PDF5. Rysunek poglądowy cz I.pdf
PDF6. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1-1 cz I.pdf
PDF7. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1-2 cz I.pdf
PDF8. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1-3 cz I.pdf
PDF9. Rzut pozimy zjazdu rys nr 2 cz I.pdf
PDF10. Przekroje konstrukcyjne rys. nr 3 cz I.pdf
PDF11. Przekroje konstrukcyjne rys. nr 4 cz I.pdf
PDF12. Widok mijanki rys. nr 5 cz I.pdf
PDF13. Przekrój studni chłonnej rys. nr 8 cz I.pdf
PDF14. Profil podłużny odcinek - I rys. nr 9a cz I.pdf
PDF15. Profil podłużny odcinek - I rys. nr 9b cz I.pdf
PDF16. Profil podłużny odcinek - IIa rys. nr 10a cz I.pdf
PDF17. Profil podłużny odcinek - IIa rys. nr 10b cz I.pdf
PDF18. Profil podłużny odcinek - IIb rys. nr 11 cz I.pdf
PDF19. Zawartość opracowania cz II.pdf
PDF20. Opis techniczny cz II.pdf
PDF21. Plan orientacyjny cz II.pdf
PDF22. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1-1 cz II.pdf
PDF23. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1-2 cz II.pdf
PDF24. Przekroje konstrukcyjne i szczegóły rys. nr 2 cz II.pdf
PDF25. Widok mijanki rys. nr 4 cz II.pdf
PDF26. Studnia chłonna rys. nr 7 cz II.pdf
PDF27. Profil podłużny rys. nr 8 -1 cz II.pdf
PDF28. Profil podłużny rys. nr 8 -2 cz II.pdf
PDF29. Profil podłużny rys. nr 8 -3 cz II.pdf
PDF1. Metryka projektu - Stała organizacja ruchu.pdf
PDF3. Zawartość opracowania cz I.pdf
PDF4. Opis techniczny cz I.pdf
PDF5. Plan orientacyjny cz I.pdf
PDF8. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 1-3 cz I.pdf
PDF9. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 1-4 cz I.pdf
PDF10. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 1-5 cz I.pdf
PDF11. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 1-6 cz I.pdf
PDF12. Zawartość opracowania cz II.pdf
PDF13. Opis techniczny cz II.pdf
PDF14. Plan orientacyjny cz II.pdf
PDF15. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 1-1 cz II.pdf
PDF16. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 1-2 cz II.pdf
PDFZałącznik nr 8 STWiORB.pdf
PDFZałącznik nr 9 Przedmiar robót.pdf

PDFZapytanie do przetargu.pdf

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf


Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:

"Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach"

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZałączniki nr 1-4.doc
PDFZałącznik nr 5.pdf
PDFPrzedmiar robót przebudowy sieci wodociagowej Kurznie.pdf
PDFPrzedmiar robót kanalizacja sanitarna Kurznie.pdf
PDFPrzedmiar robót kanalizacja sanitarna i deszczowa Karłowice.pdf
ZIPZał. nr 6 - Mapy - kanalizacja deszczowa Karłowice.zip
ZIPZał. nr 6 - Mapy - kanalizacja sanitarna Karłowice cz. 1.zip
ZIPZał. nr 6 - Mapy - kanalizacja sanitarna Karłowice cz. 2.zip
ZIPZał. nr 6 - Mapy - kanalizacja sanitarna Karłowice cz. 3.zip
ZIPZał. nr 6 - Mapy - kanalizacja sanitarna Kurznie cz.1.zip
ZIPZał. nr 6 - Mapy - kanalizacja sanitarna Kurznie cz.2.zip
ZIPZał. nr 6 - Mapy - kanalizacja sanitarna Kurznie cz.3.zip
ZIPZał. nr 6 - Mapy - sieć wodociągowa Kurznie cz.1.zip
ZIPZał. nr 6 - Mapy - sieć wodociągowa Kurznie cz.2.zip
ZIPZał. nr 6 - Opisy - kanalizacja deszczowa Karłowice.zip
ZIPZał. nr 6 - Opisy - kanalizacja sanitarna Kurznie.zip
ZIPZał. nr 6 - Opisy - kanalizacja sanitarna Karłowice cz.1.zip
ZIPZał. nr 6 - Opisy - kanalizacja sanitarna Karłowice cz.2.zip
ZIPZał. nr 6 - Opisy - sieć wodociągwa Kurznie.zip
ZIPZał. nr 6 - Rysunki - kanalizacja deszczowa Karłowice.zip
ZIPZał. nr 6 - Rysunki - kanalizacja sanitarna Karłowice cz.1.zip
ZIPZał. nr 6 - Rysunki - kanalizacja sanitarna Karłowice cz.2.zip
ZIPZał. nr 6 - Rysunki - kanalizacja sanitarna Kurznie.zip
ZIPZał. nr. 6 - Rysunki - sieć wodociągowa Kurznie.zip

DOCZapytanie do przetargu[1].doc
PDFZapytanie do przetargu[2].pdf
PDFZapytanie do przetargu[3].pdf

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

PDFUnieważnienie wyboru oferty.pdf
PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
"Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów, w roku szkolnym 2009/2010"

PDFOgłoszenie
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
DOCzałącznik 1-4
PDFZałącznik nr 6 - wzór umowy
PDFZałącznik nr 5 - wykaz dzieci

 PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
"Modernizacja ulicy Wiejskiej w Popielowskiej Kolonii"
DOCogłoszenie.doc
HTMPrzedmiar robót.htm
DOCSIWZ Droga - Wiejska.doc
DOCUMOWA nr ZP.doc
DOCZałączniki.doc
DOCSTWiOR.doc
PDFopis techniczny popiel kolonia PW.pdf
PDFprojekt zagospodarowania terenu PW rys. nr 1.1.pdf
PDF3. projekt zagospodarowania terenu PW rys. nr 1.2.pdf
PDF4. widok zjazdu PW rys. nr 2.pdf
PDF5. przekroje konstrukcyjne PW rys. nr 3.pdf
PDF6. profil podłużny PW rys. nr 4.pdf
PDF7. przekroje normalne PW rys. nr 5.pdf
PDF. przekroje normalne PW rys. nr 6.pdf
PDF9. przekroje normalne PW rys. nr 7.pdf

DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej wraz z modernizacją oświetlenia w miejscowości Stobrawa – ul. Buczka”

PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ Droga - Buczka.pdf
DOCZałączniki.doc
PDFUMOWA nr ZP.pdf
PDF1. Opis techniczny.pdf
PDF2. Plan orientacyjny.pdf
PDF3. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1.1.pdf
PDF4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1.2.pdf
PDF5. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1.3.pdf
PDF6. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1.4.pdf
PDF7. Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2.pdf
PDF8. Przekroje konstrukcyjne rys. nr 3.pdf
PDF9. Rzut poziomy zjazdu rys. nr 4.pdf
PDF10. Widok mijanki rys. nr 5.pdf
PDF11. Przekrój konstrukcyjny rys. nr 6.pdf
PDF12. przekrój i szczegół połączenia dr. gminnej z dr. wojewód.pdf
PDF13. Profil podłużny - I rys. nr 8a.pdf
PDF14. Profil podłużny - I rys. nr 8b.pdf
PDF15. Profil podłużny - I rys. nr 8c.pdf
PDF16. Profil podłużny - I rys. nr 8d.pdf
PDF17. Profil podłużny - I rys. nr 8e.pdf
PDF18. Profil podłużny - II rys. nr 9.pdf
PDF19. Przekroje normalne odcinek - I rys. nr 10.pdf
PDF20. Przekroje normalne odcinek - I rys. nr 11.pdf
PDF21. Przekroje normalne odcinek - I rys. nr 12.pdf
PDF22. Przekroje normalne odcinek - I rys. nr 13.pdf
PDF23. Przekroje normalne odcinek - I rys. nr 14.pdf
PDF24. Przekroje normalne odcinek - II rys. nr 15.pdf
PDF25. przedmiar oświetlenia.pdf
PDF26. przedmiar rob bud.pdf
PDF27 ST STOBRAWA.pdf
PDF28. Opis techniczny.pdf
PDF29. Plan orientacyjny.pdf
PDF30. Istniejąca organizacja ruchu rys. nr 1.pdf
PDF31. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 2.pdf
PDF32 Stobrawa-ośw.uliczne.pdf
PDF33 Tab. mont.ośw.ul.-Stobrawa.pdf
PDF34 SST.pdf
PDF35 schemat szafki rys. nr 3E.pdf
PDF36 schemat szafki rys. nr 4E.pdf
PDF37 schemat szafki rys. nr 5E.pdf

DOCZapytanie do przetargu.doc

DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Wersja XML