Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektów uchwał

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Nr XX/163/2016 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2017

DOCFormularz konsultacji.doc
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXI-163-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.pdf
PDFzaproszenie Wójta do konsultacji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-317-2016 z dnia 10-11-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.pdf
 

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

 

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Nr XX/155/2016  w sprawie określenia  przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Popielów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały Nr XX-163-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-163-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie zmiany nazwy ulicy.pdf

PDFwyniki konsultacji 1.pdf

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Nr XX/163/2016  w sprawie zmiany nazwy ulicy

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-312-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały Nr XX-155-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-155-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.pdf

PDFwyniki konsultacji2.pdf

Wersja XML