Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017

PDFPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK.pdf
PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenie WPF Gminy Popielów.pdf
PDFUzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFopinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2017.pdf
PDFopinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFopinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2017.pdf
 

Wersja XML