Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe - 2017

Zapytanie ofertowe dotyczące: "zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Popielów w gospodarstwie rolnym>".

PDFZapytanie ofertowe na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w latach 2018 -2020.pdf
DOCform_ofertowy_zał._1.doc
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: "wykonania tablic promocyjnych wraz z kodami QR w ramach działań informacyjnych dla projektu partnerskiego pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacyji i Rekreacji - część południowa".

PDFZapytanie ofertowe - tablica pamiątkowa.pdf
DOCZałączniki nr 1.doc
DOCZałączniki nr 2.doc
DOCZałączniki nr 3.doc
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: "wywozu odpadów komunalnych z terenów należących do Gminy Popielów w 2018r."

PDFZapytanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych z terenów gminnych.pdf
DOCoświadczenie_zał._3.doc
DOCform_wyceny_zał.2.doc
DOCform_ofertowy_zał._1.doc

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie ofertowe dotyczące: wykonania folderów z informacjami o zabytkach oraz przygotowanie informacji o zabytku wraz z tłumaczeniami w ramach działań informacyjnych dla projektu partnerskiego pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”

PDFZapyatnie ofertowe - Broszury.pdf
DOCZałączniki 1,2,3.doc

Zbiorcze zestawienie ofert: PDFZestawienie ofert.pdf

 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Popielów w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019 w miejscowości: Kurznie, Karłowice

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCFormularz ofertowy.doc
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wycinki czterech sztuk drzew i pielęgnacji jednego drzewa
PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCForm_ofertowy wycinka drzew na działkach gminnych.doc
DOCXZdjęcia jesion wyniosły.docx
DOCXZdjęcia drzewa do pielęgnacji.docx
DOCXZdjęcia - klon zwyczajny.docx
DOCXZdjęcia - daglezja zielona.docx
DOCXLokalizacja drzewa z gatunku wierzba krucha.docx
DOCXLokalizacja drzewa z gatunku jesion wyniosły.docx
DOCXLokalizacja drzewa do pielęgnacji.docx
DOCXLokalizacja drzew z gatunku klon zwyczajny i daglezja zielona.docx

PDFZestawienie ofert.pdf

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zimowego utrzymania dróg gminnych oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Popielów w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCFormularz ofertowy.doc

Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 na terenie Gminy Popielów (II postępowanie)

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - Lokalizacja.pdf

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - Lokalizacja.pdf

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

PDFPytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego.pdf

Unieważnienie postępowania

PDFUnieważnienie.pdf
 

Zapytanie ofertowe dotyczące:dostawy i montażu lamp solarnych
PDFZapytanie ofertowe na dostawe i montaż lamp solarnych.pdf
PDFWzór oferty.pdf

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Remont pomieszczeń klubowych LKS Popielów

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy LKS.doc
PDFLKS Przedmiar.pdf

Zapytanie ofertowe dotyczące: Remont pomieszczeń klasowych w Publicznej Szkole Podstawowej Popielów przy ul. Powstańców 12

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf
 

Zapytanie ofertowe dotyczące:dostawy i montażu lamp solarnych

PDFZapytanie ofertowe.pdf
PDFwzór oferty.pdf

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf
 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące: transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na trenie Gminy Popielów do szkół specjalnych w Opolu  w roku szkolnym 2017/2018.
PDFZapytanie ofertowe Popielów.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące: Malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
ZIPZałącznik nr 2 - Przedmiar robót.zip

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Malowanie elewacji.pdf
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Usuwanie wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Popielów

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCformularz_ofertowy_azbest_2017.doc
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej w zakresie rozbudowy o jeden boks postojowy budynku OSP Karłowice przy ul. Kolejowej 1d wraz z  termomodernizacją obiektu oraz projektem instalacji c.o. z pompą  ciepła  (powietrze – woda)

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - Informacja z MPZP.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Wstępna koncepcja rozbudowy.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Dokumentacja zdjęciowa.pdf
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienie funkcji dyżurnego elektryka w dniach 08 – 11 września 2017 r. w trakcie trwania imprezy pn. „Dożynki Powiatowo - Gminne Popielów 2017”

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Popielów za okres 2015- 2016

PDFZapytanie ofertowe_skan.pdf
DOC2017 04 24_formularz ofertowy.doc
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: wykonanie usług geodezyjnych

PDFZapytanie ofertowe - usługi geodezyjne.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFzałącznik nr 2.pdf

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Usługi geodezyjne.pdf
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: opracowanie ekspertyzy technicznej stanu obiektu mostowego

PDFZapytanie ofertowe - ekspertyza techniczna.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2.pdf

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Ekspertyza mostu.pdf
 

Zapytanie ofertowe dotyczące:  opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń / przyjętych zgłoszeń  na przebudowę dróg gminnych

PDFZapytanie ofertowe - dokumentacje projektowe.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFzałącznik nr 2 - wykaz dróg.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego.pdf

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Dokumentacje.pdf
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Remont budynku po byłym OSP w miejscowości Popielów przy ul. Kościuszki 17

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCXZałącznik nr 2 - przedmiar robót.docx

Zapytanie ofertowe dotyczące:kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.  „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów”

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.doc
DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz osób.docx
PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf
 

Data upublicznienia zmiany: 22.03.2017 r.
Opis dokonanych zmian: Zamawiający zastępuje załącznik "Zapytanie ofertowe" nowym załącznikiem "Zapytanie ofertowe - poprawione". Przedmiotowa zmiana wprowadzona jest z uwagi na brak trzeciej strony w pliku "Zapytanie ofertowe". Przedmiotowa zmiana nie wymaga zmiany terminu składania ofert z uwagi na to, że informacje zawarte na brakującej stronie ww. załącznika zostały zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym w bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich nr 1026216 z dn. 21.03.2017 r.

PDFZapytanie ofertowe - poprawione.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie Gminy w Popielowie.
PDFZapytanie ofertowe - dostawa tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie Gminy w Popielowie.pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Rozeznanie cen rynkowych dotyczy  opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń / zgłoszeń  na przebudowę części drogi gminnej   – ul. Warszawska w m. Stare Siołkowice

PDFZapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy - PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ.doc
DOCXzałącznik nr 2 - wykaz dróg PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ.docx

PDFZestawienie ofert.pdf
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.  „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach”

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.doc
DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz osób.docx
PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Rozeznanie cen rynkowych dotyczy opracowania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń / zgłoszeń / pozwoleń ZRID na projekty związane z budową i przebudową dróg publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Popielów

PDFZapytanie ofertowe - Projekty drogowe.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy (2).doc
PDFzałącznik nr 2 - wykaz dróg.pdf

PDFZestawienie ofert.pdf

Wersja XML