Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ITR.271.01.2017 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ -SUW Stare Siołkowice.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 6a do SIWZ - wykaz usług (jeżeli dotyczy).docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy.pdf
DOCXZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar.docx
PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Decyzja środowiskowa.pdf

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf
ZIPZałącznik do odpowiedzi - wyniki badań z 2015 r. i 2016 r..zip

Zmiana do SIWZ

PDFZmiana do SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy (poprawiony).pdf
 

Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML