Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019

PDFProgram Ochrony Zabytków dla Gminy Popielów.pdf
 

PDFSprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2016-2018.pdf
 

Wersja XML