Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-262-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie zmiany uchwały nr XIII-87-2017 dot wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-113-2019 z dnia 23-07-2019 w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-113-2019 z dnia 23-07-2019 w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-145-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-145-2019 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf


Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów”

PDFUchwała Nr XXI-144-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 202 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-87-2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

PDFPrognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf
PDFPodsumowanie_Prognoza oddziaływania na środowisko PGN Popielów.pdf


PDFZarządzenie Nr 0050/359/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów przyjętego uchwałą Rady Gminy Popielów Nr XIII/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów" z późn. zm.

Dokument w formie dostępnej:
DOCXZarządzenie Nr 0050/359/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów przyjętego uchwałą Rady Gminy Popielów Nr XIII/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów" z późn. zm.
DOCXZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/359/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów przyjętego uchwałą Rady Gminy Popielów Nr XIII/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów" z późn. zm.


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-410-2021 z dnia 12-01-2021 w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów przyjętego uchwałą Rady Gminy Popielów Nr XIII/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów" z późn. zm.
Załącznik:
PDFZałącznik do zarządzenia Nr 0050-410-2021 - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Nr 0050-410-2021 z dnia 12-01-2021 w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów przyjętego uchwałą Rady Gminy Popielów Nr XIII/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów" z późn. zm.
Załącznik:
PDFZałącznik do zarządzenia Nr 0050-410-2021 - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf

Wersja XML