Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ITR.271.02.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 10a do SIWZ - Etap I (Kaniów).zip
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - ETAP II (Popielów etap III).zip
ZIPZałącznik nr 10c do SIWZ - Etap III (Stare Kolnie etap II), Etap IV (Popielów ul. Kamieniec).zip
ZIPZałącznik nr 10d do SIWZ - Etap V (Rybna) cz. 1.zip
ZIPZałącznik nr 10d do SIWZ - Etap V (Rybna) cz. 2.zip
ZIPZałącznik nr 10e do SIWZ - Etap VI (Stobrawa) cz. 1.zip
ZIPZałącznik nr 10e do SIWZ - Etap VI (Stobrawa) cz. 2.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiary robót.zip

Zmiana do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFZmiana do SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie.pdf

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami

PDFPytania do SIWZ oraz odpowiedzi.pdf

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami - 2

PDFPytania do SIWZ oraz odpowiedz - 2.pdf

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami - 3

PDFPytania do SIWZ oraz odpowiedzi - 3.pdf

Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - BIP.pdf
 

Wersja XML