Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ -Kanalizacja - tranzyt.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 10a do SIWZ - Etap I (Kaniów).zip
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Etap II (Rybna) cz. 1.zip
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Etap II (Rybna) cz. 2.zip
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Etap II (Stobrawa) cz. 1.zip
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Etap II (Stobrawa) cz. 2.zip

Zmiana do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFZmiana SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.docx
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana do SIWZ (2) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2):

PDFZmiana SIWZ (2).pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (poprawiony).docx
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy (poprawiony).pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami

PDFPytania do SIWZ oraz odpowiedzi.pdf

Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (b).pdf
 

Wersja XML