Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARGI 2012

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Udzielenia Gminie Popielów kredytu w kwocie 310 000,- złotych na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Starych Siołkowicach”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Kredyt 310 000.pdf
DOCZał 1-3.doc
PDFZał 9 RIO Opole - opinia o wykonaniu budżetu 2011 -.pdf
PDFZał 10 Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012.pdf
ZIPZał 11 Sprawozdanie Rb-N Rb-NDS Rb-Z.zip
PDFZał 12 Rb-27S.pdf
PDFZał 13 Rb-28S-1.pdf
PDFZał 13 Rb-28S-2.pdf
PDFZał 14 Informacja o zaciągniętych kredytach.pdf

PDFZał 15 Zarządzenie.pdf
PDFZał 13 Rb-28S-2.pdf
ZIPZał 16 Informacja o niezaleganiu w podatkach i ZUS.zip
PDFZał 17 Przepływy na okres kredytowania.pdf
 

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf
DOCZał 1-3_Poprawa.doc
PDFSprawozdanie Rb-27S za 2011r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-28S_1 za 2011r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-28S_2 za 2011r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-N na koniec IV kwartału 2011r.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za 2011r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-Z na koniec IV kwartału 2011r.pdf
PDFWykaz zaangażowań według stanu na dzień 2012.10.31.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych"
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Oświetlenie.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ 1-9 .zip

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych"
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ - Obiekty Gminne.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ 1-9.zip

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o II przetargu nieograniczonym na zadanie „Remont dróg stanowiących własność gminy Popielów w miejscowości:    Popielów dz. nr: 295/134, 114, 147, 294/134 km 8, 54, 40 km 9, 833/187, 833/188 km 7 o długości 3,300 km, Stare Siołkowice dz. nr: 250, 240 km 2,  1632, 1416/2 km 12, 1709 km 10 o długości 3,070 km,  Karłowice dz. nr. 125 km 1 o długości – 0,950 km, Stobrawa dz. nr. 293 km 1 o długości – 0,230 km”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Remont dróg stanowiących własność gminy Popielów.pdf
DOCZał 1-7.doc
PDFZał 8 projekt umowy.pdf
PDFZał 9 STWiOR.pdf
PDFZał 10 Mapy poglądowe - Karłowice.pdf
PDFZał 10 Mapy poglądowe - Popielów.pdf
PDFZał 10 Mapy poglądowe - Stare Siołkowice.pdf
PDFZał 10 Mapy poglądowe - Stobrawa.pdf
ZIPZał 11 Przedmiar robót.zip

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf


O
głoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie„Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice – Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie – etap I”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Kanalizacja tranzyt.pdf
DOCZał 1-7.doc
PDFZał 8 Projekt umowy.pdf
ZIPZał 9 STWiORB.zip
ZIPZał 10 Projekt budowlany.zip
ZIPZał 10 Rysunki elektryczne.zip
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_1.zip
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_2.zip
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_3.zip
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_4.zip
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_5.zip
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_6.zip
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_7.zip
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_8.zip
ZIPZał 11 Przedmiar robót.zip

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana do SIWZ.pdf
PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf
PDFZmiana do SIWZ[1].pdf
ZIPPoprawiony przedmiar robót sanitarnych.zip
ZIPDokumentacja getechniczna - Opis.zip
ZIPDokumentacja getechniczna - załączniki_1.zip
ZIPDokumentacja getechniczna - załączniki_2.zip
ZIPDokumentacja getechniczna - załączniki_3.zip
ZIPDokumentacja getechniczna - załączniki_4.zip
ZIPDokumentacja getechniczna - załączniki_5.zip

PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia[2].pdf

PDFZmiana do treści SIWZ [2].pdf

PDFOgłoszenie o zmienie ogłoszenia [3].pdf

PDFZmiana do SIWZ [3].pdf

PDFPoprawiony projekt umowy.pdf
PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie
„Remont dróg stanowiących własność gminy Popielów w miejscowości:?    Popielów dz. nr: 295/134, 114, 147, 294/134 km 8, 54, 40 km 9, 833/187, 833/188 km 7 o długości 3,300 km, Stare Siołkowice dz. nr: 250, 240 km 2,  1632, 1416/2 km 12, 1709 km 10 o długości 3,070 km,  Karłowice dz. nr. 125 km 1 o długości – 0,950 km, Stobrawa dz. nr. 293 km 1 o długości – 0,230 km”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Remont dróg stanowiących własność gminy Popielów.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 STWiOR.pdf
PDFZał 9 Mapy poglądowe - Karłowice.pdf
PDFZał 9 Mapy poglądowe - Popielów.pdf
PDFZał 9 Mapy poglądowe - Stare Siołkowice.pdf
PDFZał 9 Mapy poglądowe - Stobrawa.pdf
ZIPZał 10 Przedmiar robót.zip

PDFUnieważnienie.pdf

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Zmiana studium.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
 
PDFZapytanie do treści SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana do SIWZ.pdf
 
PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Udzielenie Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 370 000,- złotych na dofinansowanie w 2012 roku gminnych zadań inwestycyjnych”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Kredyt 1 370 000.pdf
DOCZał 1-3.doc
PDFZał 4 Przepływy na okres kredytowania.pdf
PDFZał 9 Opinia RIO o wykonaniu budżetu JST za 2011 rok.pdf
PDFZał 10 Opinia RIO o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez Gminę Popielów.pdf
ZIPZał 11 RB-NDS, Rb-N oraz Rb-Z.zip
PDFZał 12 Informacja o zaciągniętych kredytach.pdf
PDFZał 13 Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf
ZIPZał 14 Informacja o nie zleganiu w podatkach i ZUS.zip

PDFZapytanie do tereści SIWZ [1].pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf
PDFOpinia RIO o projekcie budżetu na 2012r.pdf
PDFSprawozdanie Rb-28s cz 1.pdf
PDFSprawozdanie Rb-28s cz 2.pdf
PDFSprawozdanie Rbs-27s.pdf
PDFZaświadczenie o wyborze wójta.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Dowóz dzieci do Szkół i Przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014
"
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Dowóz dzieci.pdf
DOCZałącznik nr 1-7.doc
PDFZałącznik nr 8 Wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 Wykaz dzieci.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.229.2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego.pdf
DOCXzałacznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.229.2012.docx

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Budowa boiska przy PSP Stare Siołkowice

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Boisko Siołkowice.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 Projekt umowy.pdf
PDFZał 8 STWiOR.pdf

PDFZał 9.1 Dokumentacja projketowa - Opis.pdf
ZIPZał 9.2 Dokumentacja projektowa - Rysunki.zip

PDFZał 9.3 Dokumentacja projektowa - badanie gruntu.pdf
ZIPZał 10 Przedmiar robót.zip

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Remont dróg stanowiących własność gminy Popielów w miejscowości: Rybna dz. nr. 26, 9, 291, 130, 119, 144 km 1, 355 km 2 o dł. 3,515 km; Kolonia Popielowska dz. nr. 285, 260/1 km 2 o dł. 0,260 km”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Rybna Popielowska Kolonia.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 STWiOR.pdf

ZIPZał 9 Przedmiar robót.zip
ZIPZał 10 Mapa poglądowa.zip

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Remont Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Przedszkole Siołkowice.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
ZIPZał 8 dokumentacja projektowa.zip

ZIPZał 9 STWiOR.zip
ZIPZał 10 Przedmiar robót.zip

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf 12.072012.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Odbudowa drogi Popielowska Kolonia – Mikolin 101819 O”

 

PDFOgłoszenie Popielowska Kolonia.pdf
PDFSIWZ Popielowska Kolonia.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 STWiOR Popielowska Kolonia.pdf

ZIPZał 9 Przedmiar robót.zip
ZIPZał 10 Mapa poglądowa.zip

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf

PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf

PDFZmiana do treści SIWZ [1].pdf

ZIPPrzedmiar Robót - Poprawiony.zip

PDFOgloszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Odbudowa drogi Lipie Laski 101 831 O”

PDFOgłoszenie Lipie Laski.pdf
PDFSIWZ Lipie Laski.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 STWiOR Lipie Laski.pdf

ZIPZał 9 Przedmiar robót.zip
PDFZał 10 Mapa poglądowa.pdf

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf

PDFZmiany do SIWZ.pdf

PDFPoprawione - STWiOR.pdf

PDFPaprawiona - Mapa poglądowa.pdf

PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf

PDFZmiana do treści SIWZ [2].pdf

ZIPPrzedmiar Robót - Poprawiony.zip

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubienii wraz  z zagospodarowaniem terenu”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Lubienia.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 Projekt umowy.pdf
PDFZał 8 ZAGOSPODAROWANIE LUBIENIA 1.pdf

PDFZał 8 ZAGOSPODAROWANIE LUBIENIA 2.pdf
PDFZał 9 Elewacja lubienia 1.pdf
PDFZał 9 Elewacja lubienia 2.pdf

PDFZał 9 Elewacja lubienia 2.pdf
PDFZał 10 STWiOR.pdf
ZIPZał 11 Przedmiar robót.zip
PDFZał 12 Zestawienie roślin.pdf

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf
PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf
PDFZapytanie do treści SIWZ [3].pdf
PDFZapytanie do treści SIWZ [4].pdf
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf

PDFStolarka okienna.pdf
PDFZestawienie roślin - poprawione.pdf
ZIPPrzykładowe elemanty małej architektury.zip

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 

 

Wersja XML