Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2016 ROK

PDFDuszyński Dionizy.pdf
PDFKupka Marieta.pdf
PDFLenart Ilona.pdf
PDFRudnik Joanna.pdf
PDFBazylińska Elżbieta.pdf
PDFBłaszkiewicz Jolanta.pdf
PDFDziechcińska Agnieszka.pdf
PDFFolęga Wiesława.pdf
PDFGórka Elżbieta.pdf
PDFMacioszek Monika.pdf
PDFPiekarek Barbara.pdf
PDFMacioszek Monika.pdf
PDFPiekarek Barbara.pdf
PDFRychlik Krystyna.pdf
PDFStelmach Sybilla.pdf
PDFSzafrański Piotr.pdf
PDFWosch Lidia.pdf
PDFZulewska Joanna.pdf
PDFPelc Mariusz1.pdf
PDFPelc Mariusz2.pdf
PDFLechowski Bogdan.pdf

 

PDFLechowski Bogdan.pdf

Zgodnie z  art. 11 ust.1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wedle którego istnieje obowiązek opublikowania uchwał dotyczących zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki podaję się do publicznej informacji :

PDFUchwała 12_06_2017 w spr. zasad kształtowania wynagr.członków organu zarządzającego Spółki.pdf
PDFUchwała 13_06_2017 w spr. zasad kształtowania wynagr.członków Rady Nadzorczej Spółki.pdf


Oświadczenia  składane w trakcie roku 

PDFFolęga Wiesława.pdf
PDFMierzejewska Ewelina.pdf
 


 

Wersja XML