Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ITR.271.06.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ -Kanalizacja Lubienia.pdf
ZIPZałączni nr 1 - 8 do SIWZ.zip
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 10a do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip
DOCXZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.docx

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami

PDFPytania do SIWZ i odpowiedzi.pdf

Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty
PDFZawiadomienie o wyborze ofert (b).pdf
 

 

Wersja XML