Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgromadzenia

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.1485 PDFUstawa prawo o zgromadzeniach.pdf ze zmianami )PDFzmiany do ustawy Prawo o Zgromadzeniach.pdf

organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w tzw. postępowaniu zwykłym. Informacje w tym zakresie znajduję się w zakładce "Postępowanie zwykłe".

Stosownie do art. 22 ust. 4 ww. ustawy organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym. Informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce "Postępowanie uproszczone".


Postępowanie zwykłe

zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przekazuje się za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za mocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Popielowie , ul. Opolska 13 , 46-090 Popielów

e-mail:

faks: 774275-833
tel.   77 4275-834

DOCzawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.doc
DOCzgoda na przyjęcie obowiazkow przewodniczacego zgromadzenia.doc
 


Postępowanie uproszczone

zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK):

e-mail: czk@opole.uw.gov.pl

tel. +48 77 4524715

fax. +48 77 4524716

DOCzawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia uproszczone.doc
 

 

Wersja XML