Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ITR.271.08.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałacznik nr 1 - 8 do SIWZ.zip
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.zip

Zmiana do SIWZ

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (poprawiony).docx
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy (poprawiony).pdf

Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Unieważnienie

PDFOgłoszenie o unieważnieniu.pdf
PDFUnieważnienie.pdf
 

Wersja XML