Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ITR.271.12.2017 Odbudowa drewnianego mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Odbudowa drewnianego mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach

PDFOgloszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałacznik nr 1 - 8 do SIWZ - Formularze.zip
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (1).zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.zip

Pytania do SIWZ i odpowiedzi

PDFPytania do SIWZ i odpowiedzi.pdf
ZIPZałącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi.zip

Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (b).pdf
 

Wersja XML